privat nettilsluttet

fortsat fra forrige side


Det nettilsluttede anlæg:

bør man primært kun vælge, såfremt man kan komme ind under pulje-ordningen, i modsat fald kan det reelt ikke  svare sig at  lave et anlæg over ca.0,5 til 1KWp.

.

Under puljeordningen kan man med en rimelig økonomi vælge at  investere i et anlæg der maksimalt har en årsproduktion der modsvarer årsforbruget, men stadig højest 6KW udgangseffekt (for at kvalificere til at komme ind under ordningen).


Et anlæg på 6KW udgangseffekt, kan imidlertid godt bestå af større panel effekt, hvilke åbner op for muligheden for at vende nogle af panelerne mere mod hhv. øst og vest, for at opnå større produktion først og sidst på dagen. Eftersom afregningen jo foregår på timebasis, er der ikke meget fornøjelse ved et anlæg der producerer det meste af energien i perioden mellem kl . 10 og 14, hvor man ikke er hjemme.


Man skal huske på, at efter 10 år, så får man ikke meget for den strøm man ikke kan forbruge samtidig med den produceres.


Det giver sig selv af ovenstående, at man kan opnå bedre økonomi med et sådant anlæg, hvis man ændrer sine forbrugsvaner lidt, ved at køre vaske maskine og tørretumbler på forudindstillede tidspunkter i dag-timerne, og primært kun når vejrudsigten står på godt vejr med masser af sol, og nok ikke samtidigt. Man vil også kunne forbedre økonomien, ved at  installere varmelegeme i en buffer varmetank, som  styres af om der er overskud af energi fra solcelleanlægget, eller såfremt man har varmepumpe, at øge buffertanken med varmt vand og så begrænse driften af varmepumpen til kun at køre mellem kl. 11 og 15 i de bedste måneder. Dette kan vi også hjælpe med.


videre til: private Ø-drift anlæg


tilbage til: private solcelleanlæg

PRIVAT 6KW anlæg i puljeordning


giver kun 1,02kr/KWh i 2015 og 10 år frem, derefter kun 0,40kr/KWh de næste 10 år, og så kun markeds-pris pr. KWh derefter, for den strøm du ikke selv anvender inden for 1 time !!!


Til gengæld koster strømmen nok ca.

3kr/KWh om 10 år, hele

4kr/KWh om 20 år, og nærmere...

5kr/KWh om 25 år...

Har du råd til det ?


Tænk hvis den strøm dit solcelleanlæg kunne lave, var de samme 5kr værd pr. KWh om 25 år ?!?


Prøv at se nærmere på hvad et solcelleanlæg også større end 6KW i Ø-drift kan tilbyde istedet. Du vil blive overrasket !!!