Privat baggrund

Baggrunden for hvorfor det er betydningsfuldt at vælge rigtig anlægstype.

I forbindelse med ændring af afregningsreglerne for solcelleanlæg i 2012, fremkom energiministeriet med nogle uhyrlige påstande om, at en privat forbruger typisk kunne dække 40% af sit energiforbrug efter de nye timeafregningsregler.


Os der havde arbejdet med solenergi gennem længere tid, var med det samme klar over, at dette ikke havde nogen hold i virkeligheden, men ingen i ministeriet var interesseret i at høre vor mening. Kun hvis man kører med Airconditionanlæg i sommerperioden, p.g.a. store sydvendte vinduespartier, for at holde en tålelig indendørs temperatur, eller har en swimmingpool man kun bruger om sommeren, og som man opvarmer med varmepumpe, kan man komme op i nærheden af de 40%, ellers ligger man altid under 25%! Har man varmepumpe til opvarmning af selve husstanden, kommer man endnu længere ned i dækning af el-forbruget.


Det skyldes at der nu om dage afregnes på timebasis (se mere herom under økonomi) i modsætning til den gamle nettomåler-ordning, der kørte med årsafregning, og el-forbruget i dagtimerne sjældent er særligt stort, mens forbruget efter kl. 17 stiger dramatisk.


Afregningsprisen for elforbruget er altid uden nogen former for fradrag, og meget ofte genstand for politikekernes kroniske sult efter større og flere afgifter, da privatforbrugeren ikke er repræsneteret gennem nogen brancheorganisation, og ej heller kan true med at flytte sine aktiviteter til udlandet.Et solcelleanlæg laver 90% af sin årsproduktion i de 8 månedder svarende til 2/3 af året fra Marts til og med Oktober og kun 10% i de resterende 4 måneder, hvor elforbruget har det med at være højest, hvilket vil sige at forbruget i den 1/3 af året hvor det er størst, reelt set ikke kan dækkes overhovedet. Dernæst  vil en del af forbruget ligge udenfor dagtimerne, enten i form af det generelle grundforbrug (cirkularionspumper, ventilationsanlæg, køle- fryseskabe, m.v.) og indedørs- og udendørsbelysning, som der i sagens natur er mest af efter solnedgang, samt elforbrug til madlavning der som regel også først ligger omkring kl 18.


Desuden skinner solen ikke lige meget hver dag, hvorfor nogle perioder med gråvejr heller ikke kan inddække forbruget, ligesom andre dage med rigtig fint vejr, ofte vil producere betydeligt mere energi end det samtidige forbrug, hvilket man enten ikke får noget for eller kun meget lidt for, afhængig af anlægstypen.


Alle disse faktorer skal medregnes i planlægningen og dimensioneringen af et solcelleanlæg, for at man kan få et fyldestgørende indblik i de økonomiske konsekvenser, og beslutte sig for hvor stort et anlæg og hvilken type anlæg man bør investere i.


Forud for et egentligt tilbud på et solcelleanlæg vil Sydjysk Solenergi ApS derfor altid bede om installationsnummer og adgangskode til forsyningsselskabet, for at indhente timedata og foretage en analyse af elforbruget time for time et år bagud, for på den baggrund dels at vise hvordan forbruget ligger måned for måned hen over året og time for time hen over døgnets 24 timer. Vi har udviklet specialprogrammer til dette, som kan danne grundlag for den rigtige dimensionering af anlægget.Tilbage til: Privat solcelleanlæg