Institution


Institutionsanlæg kræver også omhyggelig foranalyse for at opnå god økonomi.


Det skyldes at der afregnes på timebasis og el-forbruget kan være meget forskelligt fordelt over døgnet/året afhængig af om der er tale om en daginstitution (med/uden aften aktiviteter) eller egentlige døgninstitutioner. Afregningsprisen for elforbruget i institutioner er oftest uden fradrag for moms og helt uden fradrag for diverse afgifter, og dermed typisk på niveau med en privatforbruger.


Det kan du læse mere om på næste side.

Sydjysk Solenergi har stor erfaring i planlægning og beregning af solcelleanlæg ikke mindste til institutioner.


For døgn-institutioner der hverken kan løfte moms eller afgifter af, kan det sågar være en rigtig god ide at investere i et større solcelleanlæg på Ø-drift, der således også kan dække en god del af forbruget i aften og nattetimerne.


Normalt for dag-institutioner laver man ikke anlæggene større end de kan dække selve dagtime forbruget, for ikke at skulle ind i problem-stillingen omkring salg af overskydende strøm, evt suppleret med omdirigering af overskydende strøm til produktion af varmt van, som der ofte bruges meget af.


Sydjysk Solenergi kan tilbyde begge anlægstyper med kvalitets komponenter hvor producent garantien er sikret gennem anerkendte tyske gen-forsikrings selskaber i helt op til 20 år på visse vitale dele af  anlægget.


Vi har erfaring med etablering af anlæg på ethver tagtype, også de mere krævende og ofte forekommende varmtags konstruktioner, hvor isoleringen ligger oven på selve beton tagdækket. Her skal man være yderst varsom med anvendelse af ballast løsninger, der kan risikere helt at ødelægge et sådant tag. Sydjysk Solenergi tilbyder derfor oftest anlæg forankrede i beton dækket på sådanne tage, hvor vi kun benytter autoriserede/certificerede og forsikrede tagmontører og materialer.


Kontakt os for indhentning af en analyse og et tilbud her


Plejecenter
Skoleanlæg