Erhverv2

Nogle virksomheder har 2-holdsskift andre kun daghold, andre igen kører med et næsten konstant el-forbrug døgnets 24 timer. Nogle holder 2-3 ugers sommerferie, samt en hel masse helligdage, andre ikke osv. osv. Alle disse forhold skal afklares for at finde frem til det mest optimale anlæg. Der er nemlig sjældent fidus i at overproducere, for så at være nødsaget til at sælge overskydende strøm til en helt og aldeles latterlig lav afregningspris.


Såfremt man kan anvende overskydende energi til supplement til varmtvandsproduktion, skal dette også med i overvejelserne, da det giver mulighed for at overdimensionere anlægget lidt.


Forud for et egentligt tilbud på et solcelleanlæg vil Sydjysk Solenergi ApS derfor altid bede om installationsnummer og adgangskode til forsyningsselskabet, for at indhente timedata og foretage en analyse af elforbruget time for time et år bagud, for på den baggrund dels at vise hvordan forbruget ligger måned for måned hen over året og time for time hen over døgnets 24 timer. Vi har udviklet specialprogrammer til dette, som kan danne grundlag for den rigtige dimensionering af anlægget.


Der er ofte meget store forskelle på hvor stor en andel af årsforbruget der kan dækkes af et korrekt dimensioneret solcelleanlæg, og det afhænger netop af forbrugets sammensætning, så dimensioneringen er alpha-omega for en sund investering.For deciderede processtunge produktionsvirksomheder, er der sjældent nok økonomi i det, til at forsvare en investering i et solcelleanlæg, det gælder både langbrugs produktion og industriproduktion, da disse virksomheder kan løfte næsten alle afgifter af el-prisen, og dermed står med en netto omkostning på el der ligger under 1kr/KWh. Med lidt kvantumsrabat som storforbruger-kunde til tider endda helt nede omkring 0,85kr/KWh.


Et optimalt solcelleanlæg kan ganske vist laves, så det kan producere strøm til lidt under 0,65kr/KWh, men hertil skal så lægges de omkostninger som forsyningsselskaberne pålægger solcelleejeren i såkaldt rådighedsafgift, som med regeringens velsignelse ligger helt oppe på 0,24kr/KWh af samtlige producerede KWh på solcelleanlægget, og dermed falder det hele til jorden (burde nok kun have været 0,024kr/KWh, men de har vist aldrig været så gode til det med kommaer i de kredse).

Så det er kun såfremt virksomheden forventer større prisstigninger på el i fremtiden, eller virkelig ønsker sig en grønnere profil, at der kan være et lille incitament til at fastfryse prisen for el på nuværende niveau med et solcelleanlæg. 


Men for virksomheder der kun kan løfte momsen af, såsom liberalt erhverv af forskellig slags (f.eks. rådgivende ingeniørfirmaer, arkitekter, reklamevirksomheder og softwarehuse m.v.), eller end ikke løfte momsen af (gælder f.eks. campingpladser og forlystelsesparker) er der stadig rigtig gode penge at hente ved at omlægge noget af forsyningen til grøn energi.


Tilbage til erhverv


Her kan du læse mere detaljeret om, hvorfor og hvornår et solcelleanlæg kan være en god investering