Økonomiske konsekvenser

Fortsat fra forrige side.


Økonomiske konsekvenser

Sammenligner man forskellige løsninger med hinanden, kan man se hvordan økonomien kan udvikle sig i forskellige situationer. Som udganspunkt har vi valgt at se på en husstand i Bogense med et årligt el-forbrug på ca. 5MWh og et potentielt solcelleanlæg på 5,5KWp og nederst en mølle på 10KW. Solindstrålingen i Bogense er netop 1000KWh/m2/år og vindforholdende i 25m højde ca. 6,4ms, svarerende til en gennemsnitsvind på ca. 4,4m/s i 15m højde i forstadsmiljø med lave omgivelser og mindre end 2km til kysten (iflg. vores tabeller).. 

Intet grønt energianlæg.            RTI: aldrig       udgift i alt ca.: 370.000kr

 

Her er man overladt til myndighedernes kroniske sult efter større og flere afgifter, til at dække de stadig stigende udgifter vores samfund konstant står overfor, som en konsekvens af  skattepolitikken og  medicinprisers himmelflugt.

Vi forudsætter en moderat stigning i afregningsprisen for el, som en kombination af stigning i prisen på energi og stigende afgiftstryk på kun 3% om året i alt. Her er naturligvis ingen udgifter til slidtage på diverse energitekniske installationer. Man kan her se på kurverne, hvordan prisen stiger 25 år ud i fremtiden, og hvor meget man  ender med at betale i alt.

   

Graf for forventet prisudvikling af el og energi

Solcelleanlæg i puljeordning.  RTI: ca. 18år      reduktion ca.: 40.000kr

 

Her får man så med investering i et nettilsluttet solcelleanlæg i år, en forhøjet afregningspris på 1,02kr pr. KWh  for overskydende el gennem de første 10 år, og derefter kun markeds-elpris resten af anlæggets levetid.

Kun den strøm man bruger indenfor samme time som anlægget producerer, får man dagspris for, og for en typisk  forbruger der ikke er hjemme i dagtimerne, ligger energi sammenfaldet meget sjældent over 25% (typisk under 20%). Ved 1-fase invertere i gruppe 4 modregnes forbruget på de øvrige 2 faser ikke , hvilket yderligere forringer økonomien (grafen til højre herfor er ikke korrigeret for dette!).

I beregningerne har vi taget højde for en sansynlig udskiftning af inverter i løbet af perioden. På kurverne kan man se hvordan økonomien udvikler sig hen over de første 20 år.   

graf for forventet økonomisk udbytte af solcelleanlæg i puljeordning

Solcelleanlæg i Ø-drift.              RTI: ca. 13år      reduktion ca.:80.000kr

Med et Ø-drift anlæg får man gennem hele anlæggets levetid dagspris for den energi man selv kan producere, uanset hvornår den er produceret eller forbrugt.

Man skal på disse breddegrader ikke regne med at nå op over 66%, så resten af energien må man stadig købe på elnettet.

Dog vil man ofte producere for meget energi om sommeren, som man så kan dirigere over i varmtvands beholderen, og dermed spare både investering i solvarmeanlæg eller køb af energi hertil. Senest er det også blevet tilladt at sælge overskydende solenergi fra denne type anlæg, hvilket yderligere kan forbedre økonomien i et sådant anlæg (grafen til højre herfor er ikke korrigeret for dette!).

På kurverne kan man se hvordan økonomien udvikler sig over 20 år, inkl. 1 forvente-lige udskiftning af invertere og 1 planlagt udskiftning af batterierne.

   

Vindmølle - nettilsluttet.              RTI: ca. 14år   reduktion ca.:320.000kr 

Med en vindmølle op til 10KW, får man hele 2,50kr/KWh overskydende strøm fra møllen, altså den strøm som man ikke selv kan aftage i el-installationen. Afregningsprisen  er jo noget højere end for et solcelleanlæg, men det er både an-skaffelse, opstilling og selve driften også. Der er langt flere vedligeholdelses udgifter  og udgifter til eftersyn.

Men med den rigtige mølle til den givne lokation, er der bestemt stadig mulighed for at tjene en god skilling.

På kurverne kan man se hvordan økonomien udvikler sig over 25 år, inkl. forventelige omkostninger til vedligehold og eftersyn. Beregninger er baseret på en 10KW mølle, men ikke med de mest optimale driftsvilkår, hvor der kan opnåes endnu bedre resultater, ved større  andel af eget forbrug og bedre placering af møllen.

Tilbage til: Økonomi