Økonomi2


Fortsat fra forrige side.


Husstandsvindmøller:

 

For møller under 25KW nominel ydelse opstillet på egen matrikkel og maksimalt 25m fra nærmeste bebyggelse, kan man for overskydende strøm få 1,5kr/KWh og for møller under 10KW få 2,50kr/KWh, i begge tilfælde gennem de første 20 år.

Husstandsvindmøller:


 

For møller under 25KW nominel ydelse opstillet på egen matrikkel og maksimalt 25m fra egen bebyggelse, kan man for overskydende strøm få 1,5kr/KWh og for møller under 10KW  få 2,50kr/KWh, i begge tilfælde gennem de første 20 år. Herefter  afregnes kun til den gennemsnitlige markeds-elpris for den pågældende måned.


Som det fremgår, er der ingen tvivl om hvor politikernes forkærlighed ligger, nemlig ved husstandsvindmøller, og hvorfor så dette?..... Formodentlig for at foregive, at man er meget positiv overfor grøn energi, men i virkeligheden nok fordi man udmærket er klar over, at det er betydeligt vanskeligere at få lov til at opstille en mølle, hvorved udgiften til denne støtteordning forventeligt aldrig vil få det store omfang.


I modsætning til solcelleanlæg, er der ikke fastsat nogen forud defineret pulje, ligesom møllen kan opstilles også selvom ordningen endnu ikke er godkendt i EU (såfremt man tror på at den bliver godkendt). Det er op til energiministeren at tage stilling til hvornår ordningen skal ændres eller ophøre.


Vigtigt: da markeds-elpriserne kan være meget lave, er det vigtigt at møllen får tjent sig selv hjem allerede inden for de første godt 10år, ellers bliver der ganske enkelt ikke noget overskud af den investering.


max 10KW nom.

max 25KW nom.

de første 20 år

2,50kr

1,50kr

derefter

markedselpris*

markedselpris*

Tilbage til: Økonomi


Videre til: Økonomiske konsekvenser

Den gamle "nettomåler" ordning for både sol og vind:


Her var det ligegyldigt hvornår på dagen/året energien blev produceret og hvornår den blev forbrugt, man foretog ganske enkelt en nettoafregning når året var gået, således at produktionen fra anlægget blot blev modregnet i ens eget el-forbruget.


En genial løsning, der stillede sol og vind energi lige, og hvor el-nettet fungerede som et virtuelt lager for overskydende energi.


Om sommeren når solen skinner mest, er der jo stadig så rigeligt brug for energien i el-nettet  til industri og institutioner, og i denne periode er elværkernes effektivitet også mindst.


Imidlertid var provenuetabet fra manglende moms og afgifter for stort til at staten kunne klare det i længden, derfor blev ordningen ophævet i slutningen af 2012 for nye anlæg, og eksisterende anlæg eller anlæg bestilt før denne dato og installeret senest 31. December 2013, blev begrænset til kun at kunne udnytte ordningen i de første 20 år efter anlæggets installation.


Da ophævelsen af ordningen også kom til at omhandle allerede installerede anlæg, må man konstatere at lovændringen blev indført med tilbagevirkende kraft for disse anlæg, også selvom disse anlæg har været betydeligt dyrere at anskaffe, noget som en dansk regering burde holde sig for god til.....