Økonomi

Der gælder flere forskellige afregningsregler for hhv. solcelleanlæg og vindmølleanlæg.

SKAT:


Under den gamle ordning, ville et solcelleanlæg til privat brug kun kunne betragtes som et driftsmidddel, dersom det var nettilsluttet og ikke var en integreret del af tagkonstruktionen.


Nu om dage, vil et nettilsluttet anlæg kun kunne komme ind under skemaordningen, og beskattes kun dersom salg af strøm fra anlægget overstiger 7000kr/år. Dermed kan det heller ikke afskrives, ligesom udgifter til vedligehold af anlægget heller ikke kan trækkes fra. Man er således reelt helt skattefri for så vidt solcelleanlægget angår.


Den gamle ordning havde jo den fordel, at det lettede likviditeten i starten, men på sigt bliver det jo halet lidt ind igen, når afskriv-ningerne var opbrugt, for så skulle man betale skat af det overskud der således blev skabt....det havde dog lange udsigter..


Det eneste man i dag kan trække fra, er evt. renteudgifter, såfremt man er nødt til at optage lån til investeringen, og så kan man benytte sig af håndværkerfradraget....og det er jo nu genindført mindst for 2015 efter den nye regering tiltrådte.Dagpengeret, efterløn m.m.


Man betragtes ikke som aktivt erhvervsdrivende blot fordi man har et solcelleanlæg under 6KW udgangseffekt (ikke paneleffekt, der gerne må være større) eller med en husstandvindmølle under 25KW, og man vil derfor ikke miste hverken dagpengeret eller efterlønsret.


Tilbage i slutningen af 2010 hvor den gamle nettomåler ordning blev indført, var der en del forvirring omkring dette til at begynde med, da lovteksten for solcelleanlæg og arbedjmarkedslovgivningen kolliderede på nogle punkter. Dette blev imidlertid efterfølgende tilrettet og præciseret.


Man kan undre sig over, at nogen overhovedet kunne finde på at anvende en fortolkning, hvor man kunne miste dagpengeret og retten til efterløn, bare fordi man havde anskaffet sig et grønt energianlæg til at nedbringe CO2 udslip med, det virker som en ekstrem form for misundelse.


Afregningsformer:


Et solcelleanlæg kan nu om dage afregnes enten i gruppe 2 eller gruppe 4 (den gamle ordning hørte under gruppe 6). Her skal man dels være opmærksom på, at der hersker noget forskellige takster for målerafgifter mellem forsyningsselskaberne, hvilket man er nødt til at forholde sig til før man vælger gruppe.


Vigtigt: Der  kan reelt være meget stor forskel på udbyttet af solcelleproduktionen afhængig af hvilken gruppe man vælger at køre under. Kun gruppe 2 er timeafregnet på sumbasis af alle 3 faser, mens gruppe 4 betragter hver fase for sig, så i sidstnævnte modregnes overskud på en fase IKKE i forbruget på de øvrige faser, derfor skal man specielt ved mindre 1-fase anlæg seriøst overveje om et Ø-drift anlæg ikke var en økonomisk mere fordelagtig løsning.

Solcellenlæg i  Ø-drift:


Såfremt man ikke ønsker at anvende puljeordningerne, med deres  begrænsede periode for "forhøjet" afregning, der jo under alle omstændigheder kun udgør knap det halve af hvad strømmen koster en privat forbruger allerede nu, kan man istedet vælge en anden løsning, hvor man gemmer energien hos sig selv, for så at bruge den efter solen er gået ned. Det kalder vi "stupid net", men er en logisk konsekvens af regeringens politik på området, der ellers startede som "smart net" under den gamle ordning; men så kom tab af afgiftskroner i spil.....!


Men faktisk kan man som privat forbruger med lagring af energi opnå en meget bedre afregningspris for al den strøm solcelleanlægget producerer gennem hele anlæggets levetid, og endda en afregningspris der følger prisudviklingen på strøm fremadrettet, efter princippet: Alt hvad du selv kan lave, skal du ikke ud at købe til dagspris.


Ø-drift anlæg kan heller ikke afskrives skattemæssigt, da de i oprindeligt (ogiflg.  konventionen for "stupid net") ikke måtte sælge strøm til el-nettet. Her er der imidlertid kommet en opblødning fra energistyrelsen, som nu tillader salg af overskydende solcellestrøm også fra sådanne anlæg., både i puljeordning til ca. 1kr/KWh (ved etablering i 2015) eller udenfor puljeordning til  0,60kr/KWh  (begge i kun de første 10år, derefter 0,40kr/KWh.


Nu er  skatteberegning af et solcelleanlæg, også primært noget der letter livkiditeten i starten gennem modregning af skatten ved afskrivninger, for så at belaste den senere hen, så det er til at leve med.


Gevinsten ved at kunne følge prisudviklingen for strøm gennem hele anlæggets levetid er langt bedre end 10 år med en fast salgspris på kun godt 1kr/KWh for overskydende strøm.


En anden fordel ved Ø-drift anlæg er, at de kan etableres som kombianlæg, altså både sol og vind, hvilket dog ikke er muligt med anlæg hvor man vil sælge overskydende strøm, uden at have to installationsmålere i husstanden (hver måler koster et årligt tilslutningsgebyr... såkaldt målerafgift). Dermed kan man også komme højere op i selvforsyningsgrad, da der generelt er mere vind, når der er mindst sol.


Fortsættes på næste side:

De første 10 år

Tag-monteret

Tag-monteret

Jord opstillet

Jord opstillet


Instal. år

Privat

Boligforening

Privat

Boligforening

Status

2013

1,30kr

1,45kr

0,60kr

0,90k

UDGIK

2014

1,16kr

1,28kr

0,60kr

0,84k

UDGIK

2015

1,02kr

1,11kr

0,60kr

0,78k

AKTUEL

2016

0,88kr

0,94kr

0,60kr

0,72k


2017

0,74kr

0,77kr

0,60kr

0,66k


2018

0,60kr

0,60kr

0,60kr

0,60k


2019

0,60kr

0,60kr

0,60kr

0,60k


 De næste 10 år

0,40kr

0,40kr

0,40kr

0,40kr