Vindmøller

Vindmøller

 

Vindmøller har gennem de seneste par år opnået et betydeligt tilskud fra staten gennem den forhøjere afregningspris for private møller tilsluttet i egen installation op til 10 KW på hele 2,50kr/KWh og op til 25KW på 1,50kr/KWh gennem de første 20 år. Dette gør vindmøller interessant at se nærmere på.

I Sydjysk Solenergi har vi kigget nærmere på 3 forskellige modeller, hvoraf den ene ikke har nogen standard godkendelse endnu, og derfor kun opstilles på dispensation, indtil der foreligger tilstrækkelige måledata. Den anden kræver slet ingen godkendelse, heller ikke komplicerede ansøgninger til kommunen, idet den blot ligger på tagryggen, men den sidste har en standard godkendelse,, og den skal der indhentes tilladelse hos kommunen for at opstille.

OSIRIS 10KW horizontal aksel mølle godkendt i Danmark

10KW horisontal-aksel mølle

 

Denne kinesiske møller på 10KW nominel ydelse ved en vindhastighed på blot 9m/sek er et rigtig godt bud på en mølle, der hurtigt kan tjene investeringen hjem, grundet sit ret store sweepede areal på hele 79m2. Dermed er den en af de meget få der har opnået godkendelse med et seriøst vindfang.

 

Da anskaffelsesprisen samtidig er meget konkurrence dygtig, får man betydeligt nemmere ved at få økonomien til at hænge fornuftigt sammen.

 

De fleste andre seriøse vindmøller fra 10KW op til 25KW, kan fortrinsvis kun få økonomien til at hænge sammen, ved at opstille møllerne langs vestkysten. Denne mølle derimod kan klare sig med langt mindre vind, og derfor opstilles også inde i landet, når blot der ikke står træer lige klods op og ned ad møllen.

 

du kan læse mere om denne mølle her

 

Tagmonteret rørmølle kræver ingen godkendelse

Tagmonteret Rør-mølle

 

Denne mølletype adskiller sig på mange punkter fra traditionelle møller, idet den opbygges af flere moduler, monteres på tag-ryggen og er afhængig af hvordan taget vender, hvor meget tagareal der er omkring den og hvor stejl tag hældningen er.

 

Desuden er den i første omgang mest velegnet til at give supplerende energi til batteriparken i et Ø-drift anlæg primært gennem de solfattige men mere vindomsuste efterårs og vinter-måneder.

 

I sin nuværende udgave er den desværre lidt dyr, men vi forventer at kunne gøre noget ved prisen på sigt.

 

Den udmærker sig så ved, at der ikke kræves specielle tilladelser til opsætning af den, ligesom den jo heller ikke fremstår sønderlig markant i landskabet.

 

Vi forventer os på sigt en del af dette koncept.

 

Du kan læse mere om rørmøllen her

Genial vertikal-aksel møller 5 eller 10KW

Genial Vertika-aksel mølle

 

Denne mølle er noget helt for sig selv. Den bygger på en hidtil ukendt kombination af en Darius og Savonius mølle, hvorved den både opnår meget lav opstarts hastighed og samtidig ret stor effektivitet selv ved mindre vindhastigheder.

 

Ved at inkorporere Savonius princippet får den lav opstartshastighed uden behov for ekstern drivkraft til at sætte den igang (i modsætning til en Darious mølle), men ved at ændre stilling på vingeprofilerne løbende under et 360 graders omløb, får den egenskaber som en Darius mølle ved større vindhastigheder.

 

Dette er også årsagen til at den i modsætning til de fleste vertikal aksel møller er selvregulerende og dermed fortsat kan arbejde i drift, selv ved ret høje vindhastigheder, hvor de fleste vertikal aksel møller er nødt til at stoppe helt op.

 

Som nævnt øverst på siden, så har netop denne mølle endnu ikke opnået standard godkendelse i Danmark, og kan derfor kun opstilles på dispensation indtil tilstrækkelig måledata foreligger.

 

Du kan læse mere om vertikal aksel møllen her

 

 

Copyright © All Rights Reserved -

Sydjysk Energi ApS, Industrivej 29, DK-6240 Løgumkloster. e-mail: aam@sydjysk-energi.dk Tlf. 20285540 CVR nr.: DK-39074893