Vertikalaksel

Vertikal aksel møllen

er konstrueret med en fuldautomatisk forstilling af vingeprofilerne under et 360 graders omløb. princippet ser du i skitsetegningen.

 

Gennem kontinuerlig måling af vindretning og hastighed korrigeres vingernes vinkel ved at dreje forskydnings-armen i den rigtige retning, for enten at øge møllens effektivitet i svage vinde, eller for at forringe den i kraftige vinde, dermed er møllen istand til at tilpasse sig de skiftende forudsætninger, og hvor andre møller er nødt til at helt at stoppe i meget kraftige vinde, for ikke at overbelaste generatoren, kan denne fortsætte driften uden at overbelaste generatoren.

 

Med forstillingen af vingernes profil, ændrer møllen sine karakteristika fra at fungere primært som en selvstartende Savonius mølle i svage vinde til mere at fungere som en Darius mølle i kraftigere vinde, og gennem denne omstilling kan møllen køre allerede i meget svage vinde med en pæn ydelse.

 

En ren Darius mølle kan kun fungere i vindhastigheder over ca. 3,5-4msek, og kræver energitilførsel for at komme igang (generator koblet som motor), herefter fungerer den efter "lift" princippet (det der også holder en flyvemaskine i luften), men denne starthjælp undgås altså med dette geniale koncept, hvor møllen starter som en Savonius mølle, og så ændrer vingeprofilernes stilling.

 

En ren Savonius mølle virker ligesom de gamle skilte udenfor barberforretninger, der kunne dreje rundt allerede i meget svage vinde, ved at vinden skubber ind i vingeprofilerne, der så fremstår med større flade mod vinden end med vinden (de skrå kanter). En Savonius mølle kan aldrig køre hurtigere end vindhastigheden.

 

Generatoren er heller ikke koblet direkte til nettet, som på traditionelle møller, ydelsen tilpasses istedet gennem et elektronisk MPPT (Maximum Power Point Tracking) system, der finder det rigtige belastningspunkt ved enhver vindstyrke, da den ikke er afhængig af, at skulle køre generatoren med en bestemt hastighed ifht. netfrekvensen. Netfrekvensen genetableres så efterfølgende som på et solcelleanlæg gennem den inverter der også rummer MPPT systemet.

 

Møllen har desværre endnu ikke en generel tilladelse til opstilling i Danmark, grundet de meget strenge krav til vindmøller, der kræver måledata for op til et år førend man kan opnå denne, og kan derfor kun opstilles på en såkaldt midlertidig tilladelse på op til 2 år, for at give mulighed for at tilvejebringe sådanne måledata. Møllen skal naturligvis også overholde alle øvrige krav til sikkerhed iflg. maskin-direktivet osv., men det burde ikke give anledning til problemer.

 

Vi søger derfor kunder, der kunne tænke sig at indgå en sådan aftale, for at få en anderledes og meget innovativ mølle, der ikke ligner alle de andre, og som fungerer markant bedre end ordinære vertikal aksel møller, der er kendt for ikke at yde særlig godt.

Fanhong Bernouli Vertikal-aksel mølle på 5 eller 10 KW

 

Her er en hel speciel mølle, der nok kan vække positiv opmærksomhed, der hvor den opstilles, med sit meget utraditionelle design, der kombinerer principperne for en Darius og Savonius mølle i en og samme mølle, med sin geniale konstruktion. Desværre har den endnu ikke opnået generel opstillingstilladelse i Danmark, hvorfor den endnu kun kan opstilles som prøvemøle, indtil tilstrækkelige målinger foreligger fra driften.

 

Copyright © All Rights Reserved -

Sydjysk Energi ApS, Industrivej 29, DK-6240 Løgumkloster. e-mail: aam@sydjysk-energi.dk Tlf. 20285540 CVR nr.: DK-39074893