Tagtop

Rørmøllen:

 

Er en helt speciel variant af en mølle, og data på den afhænger meget af hvilken type tag den opsættes på, og i hvilken retning dette tag vender. Den monteres ganske enkelt på kippen (eller tagkronen) afhængig af hvilket tag der er tale om, hvor den sidder uden at skulle/kunne dreje i forskellige retninger. Derfor sidder den ret diskret og kræver heller ikke nogen tilladelse.

Møllens princip baserer sig på den kendsgerning, at luften komprimeres foran en bygning, for igen at blive dekomprimeret umiddelbart på den anden side, i forhold til vindretningen. Der opstår således et mindre overtryk foran efterfulgt af en undertryk omme bagved. Dette vil naturen til enhver tid forsøge at udligne, hvilket således foregår primært hen over bygningen/tagryggen, ved at vinden blæser kraftigere lige der.

 

Denne acceleration af vindhastigheden lige hen over tag-ryggen/tagkronen, er grundlaget for denne mølles relativt høje virkningsgrad ifht. sin størrelse.

 

Man kan altså ikke umiddelbart ved blot at se på selve åbningen vurdere/beregne det "bestrøgne" areal, idet fladernes størrelse og hældning foran og bagved møllen, hhv. bygningens højde er medvirkende faktorer til hvor meget vindenergi der kan udnyttes.

 

I sagens natur er denne mølle således også mest velegnet hvor tagkippen ligger på tværs af den mest fremherseknde vind, og uden en masse bevoksning foran eller bagved bygningen til at bremse vinden eller forårsage for meget turbulens.

 

Ingen tvivl om, at møllen vil være meget velegnet ved kystnære bebyg-gelser, hvor der måske er restriktioner overfor opstilling af almindelige møller, eller på meget høje bygninger med et større frit areal foran (f.eks. parkeringsareal). Såfremt kippen/tagkronen vender rigtigt vil der sådanne steder være gode muligheder for udnyttelse af vindenergi, hvor det ellers lovgivningsmæssigt ikke vil være muligt at opstille traditionelle møller.

 

Møllen produceres i enkelt sektioner á henholdsvis 100 og 300W, og sammensættes efter behov til den størelse mølleeffekt man ønsker sig eller har plads til.

 

Møllerne går også under betegnelse "Low Wind Speed", fordi de selv med relativt svage vinde, grundet det ovenfor beskrevne samspil med tagfladen/bygningens højde, opnår en større vindhastighed end den selve vinden blæser med, hvorved lave vindhastigheder stadig kan give energi i modsætning til traditionelle møller, der sjældent kan producere energi under 3m/sek. Under fornuftige installations forhold vil selv en vindhastighed på kun 2msek medføre en effektiv vindhastighed gennem møllen på hele 4msek.

Rørmøller placeret på tagkip af 45 graders tag

I modsætning til andre møller, behøver den heller ikke standse eller begrænses i stormvejr, idet selve møllevinge designet begrænser den luftmængde der kan passere. Møllen kan således arbejde 24/7 året rundt i al slags vejr, og er fuldstændig lydløs og vibrationsfri.

 

Copyright © All Rights Reserved -

Sydjysk Energi ApS, Industrivej 29, DK-6240 Løgumkloster. e-mail: aam@sydjysk-energi.dk Tlf. 20285540 CVR nr.: DK-39074893